Genel Bilgiler

TED Elazığ Koleji İlkokulu’nda ilköğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Öğrencilere, Atatürk ilke ve devrimleri ile Atatürk milliyetçiliğini ve toplumsal mücadelemizin kökeninde yatan gerçekleri öğretmek,
(2) Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,
(3) Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal yaşama ve üst öğrenime hazırlamak,
(4) Çocukların estetik duygularını geliştirmek; onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda, birlikte hareket etme, işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları yaratmaktır.

Eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi, saygı, hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilere demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Okulda, bireysel öğrenmenin yanında takım çalışmalarıyla sosyalleşen ve bununla birlikte düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

İlkokul binasında; farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, branş derslikleri, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları, jimnastik salonu ve spor salonu bulunmaktadır.
Atatürk

Ansolon