Uygulamalar ve Projeler

 

Karma eğitim modelinin Proje Tabanlı Eğitim yaklaşımı ve Uygulamaları ile öğrencilerimiz seçilen bir konuyu derinlemesine araştırır, sorular sorar ve sordukları sorulara cevap arar. Okulumuzda yıl boyunca temalarla paralel giden proje çalışmaları ve uygulamalar yapılmaktadır. Proje çalışmaları ve uygulamalar ile çocuklarımızın içsel motivasyonu gelişir, güçlü olduğu yönleri fark etmeleri sağlanır. Kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürür, bunlar için gerekli becerileri kullanır, alışkanlığa dönüştürür.

 

Sınıf İçi Uygulamalar

1- Göster – Anlat Etkinliği: Göster anlat etkinliğimizin temel amacı öğrencilerimize kendini arkadaşlarının karşısında ifade etme ortamı hazırlamak, sözel ve sosyal becerilerinin gelişmesini sağlamak. Bu ortamı hazırlarken de onların bir materyalden yararlanmalarına fırsat verilir. Bu materyal sınıfın tema etkinliği üzerine ilişkilendirilmiş ya da belirlenmiş bir projeyi destekler nitelikte olabilir. Ya da bunların hiçbiri değil tamamen hayatın içinden bir objeyi anlatmak da olabilir. Böylece öğrencilerimiz arkadaşlarına kavram, bilgi, beceri, ilgi vb. alanlarla ilgili sohbet, söyleşi ortamında paylaşım gerçekleştirir

2- Veli Katılım Etkinlikleri: Okul döneminde şüphesiz ki anne babaların okul sürecine aktif katılımı öğrencilerimiz için çok önemlidir. Ailelerin eğitim sürecinde yer almaları ve okul ortamına katkıda bulunmaları çocukların gelişimini pek çok açıdan destekler. Bu nedenle velilerimizi, kendi belirledikleri alanlarla (Örneğin: Kendi mesleği ilgili tanıtım, herhangi bir enstrüman ile ilgili bilgi, bir dans adımlamasını öğretmek gibi) ilgili deneyimlerini paylaşabilmeleri için okula davet ederiz. Böylece veli, çocuğu ve diğer öğrencilerle okulda bir etkinliği paylaşmış olur ve güzel anılarla okuldan ayrılır. Şuana kadar katılım gösteren velilerimize teşekkür ediyoruz.

Atatürk

Ansolon